Velkommen til Nextech - Nordic Ex Technology

– Danmarks førende samarbejdspartner inden for brandsikring af fx produktions- og forarbejdningssystemer, siloer og ventilationssystemer. 

Nextech forhandler en række af verdens mest avancerede brandsikringssystemer og er bl.a. Danmarks eneste forhandler af gnistdetekterings- og gnistsluknings-systemer fra den verdensførende tyske virksomhed GreCon.

Vi kan hjælpe dig gennem hele processen fra idé til færdigt system – og dermed skabe større sikkerhed for både din virksomhed og dine medarbejdere.

Kraftvarmeværker: <br>Giv dine kunder stabil forsyning - forebyg brande og driftstop med brandsikring fra Nextech

Energisektor

Forebyg brand og eksplosion i hammermøller, transportsystemer, indfyringskamre eller siloer >> 
Maskinindustri: <br>Giv dine kunder større sikkerhed i deres produktionsanlæg

Maskinindustri

Hjælp dine kunder til større sikkerhed – inddrag brandsikring i planlægningen af maskinanlæg >> 
Recycling/genbrug: <br>Forebyg brande under voldsomme forarbejdningsprocesser eller ved oplagring

Recycling

Forebyg brand og eksplosion under de voldsomme forarbejdningsprocesser, genbrugsmaterialer gennemgår >> 
Metalindustri: <br>Sikker forarbejdning selv ved høje temperaturer

Metalindustri

Forebyg støveksplosioner eller kemiske eksplosioner i forarbejdningsprocesser og ventilation >> 
Fødevareindustrien: <br>Sikker produktion af tørre og pulveriserede fødevarer

Fødevareindustri

Forebyg brand og eksplosion i maskiner, tørresystemer, siloer mv. – Systemet er godkendt til fødevareproduktion >>  
Foderindustrien:<br> Forebyg støveksplosioner og brande i foderproduktion

Foderindustri

Forebyg brand og eksplosion i valser, kølere, tørrere, filtre, siloer mv. - Systemet er godkendt til foderproduktion >> 
Træindustrier: <br>Forebyg eksplosioner og brande i træspåner og træstøv

Træindustri

Forebyg støveksplosioner og brand i råvarer og færdige træprodukter >> 
Biomasse: <br>Forebyg brand og eksplosion i biomasseproduktion

Biomasse

Forebyg brand og eksplosion i hammermøller, tørrere, siloer, køletårne, pillepresser og transportsystemer mv. >> 
Pap | Fibre | Tekstil

Pap | Fibre | Tekstil

Forebyg brand og eksplosion i råmaterialer og færdige pap-, papir-, fiber- og tekstilprodukter >> 

Brandsikring til køretøjer

Sådan fungerer brandslukningssystemet detexline

Sådan fungerer detexline brandsikring

Læs mere om det specialudviklede detexline brandslukningssystem her >> 
Brandsikring til busser

Brandsikring til busser

Få alle sikkert frem med verdensførende brandsikring til busser. Godkendt under SP4912 >> 
Brandsikring til lastbiler

Brandsikring til lastbiler

Giv dine chauffører og kunder optimal tryghed med automatisk brandslukning til lastbiler >> 
Brandsikring til skovmaskiner

Brandsikring til skovmaskiner

Forebyg skov- og maskinbrande med automatisk brandslukning til motorrum >> 
Brandsikring til landbrugsmaskiner

Brandsikring til landbrugsmaskiner

Forebyg maskin- og markbrande med automatisk brandslukningssystem >> 
Brandsikring til entreprenørmaskiner

Brandsikring til entreprenørmaskiner

Forebyg motorbrande med et automatisk brandslukningssystem >>